Tájékoztatás az Általános testnevelés (ÁTE) órákról nappali képzésben részt vevő hallgatóknak

Tájékoztatjuk, hogy az általános testnevelés a Neptun-rendszerben kerül felvételre. A felvehető tárgyak listáján belül ATE0001 vagy ATE0002 kóddal találja meg. A kódok alatt különböző kurzusok kerülnek feltüntetésre, amelynek keretében népszerű sportágak közül választhat igényének megfelően.

A tantárgy teljesítésének feltétele, hogy a félév során legalább 10 alkalommal heti rendszerességgel vegyen részt aktívan az Ön által kiválasztott időpontban.

Egy féléven belül a kiválasztott kurzus megváltoztatására nincs lehetőség.

A diploma megszerzésének feltétele a két féléven keresztül történő általános testnevelés tantárgy teljesítése.

A tantárgy teljesítése sportági szakszövetség által kiadott érvényes igazolással, valamint versenyengedéllyel kiváltható. Az igazolások bemutatására a Testnevelés és Sporttudományi Intézet 110-es irodájában Bartáné Tutkó Tímea intézeti ügyintézőnél van lehetőség. 

Amennyiben a Neptun-rendszerben tantárgyfelvételi nehézségei adódnak az általános testnevelés felvételével kérjük, hogy a 2039-es melléken jelezzék a problémát.

 

Hallgatói Szolgáltató Központ