Szakmai gyakorlat 2. - BSR2112, BSR2112L

BSR2112, BSR2112L Szakmai gyakorlat 2.

Kedves Hallgató!

 

A BSR2112 és BSR2112L Szakmai gyakorlat 2. tantárgy teljesítéséhez az alábbi követelményeknek kell megfelelnie a tárgyfelvételt megelőző félévben.

Szerezzen ismereteket a saját maga által kiválasztott megyei vagy városi sportegyesületnél vagy sportvállalkozásnál. Ismerje meg a szervezeti struktúrát, valamint a szervezet felépítését.

Vegyen részt a sportegyesület vagy vállalkozás szervezeti feladataiban, azok előkészítő munkálataiban, a feladatok megvalósításában. Ismerje meg az a sportegyesület vagy vállalkozás adminisztrációját valamint a ügyvitelének folyamatát. Szerezzen tapasztalatokat a sportintézetek napi szervezésében, pénzügyi feladatainak ellátásában. 

A 75 óra teljesítése végén készítsen írásos beszámolót, „Gyakorlati naplót” az elvégzett tevékenységről. Mutassa be a gyakorlóhely alapításának folyamatát, körülményeit, szervezeti felépítését, működését, adminisztrációs, és gazdasági ügyviteli folyamatait, okiratait, szabályzatait. A Gyakorlati naplóhoz csatolja a gyakorlatvezető írásos értékelését.

A gyakorlatot a Nyíregyházi Egyetemmel történt együttműködési megállapodásoknak megfelelően az alábbi link alatt megtalálható helyszíneken teljesítheti.

SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNEI

Amennyiben szakmai gyakorlatát a felsoroltaktól eltérő helyen kívánja tölteni, a Nyíregyházi Egyetem és a választott szervezet között Együttműködési megállapodás aláírására van szükség.

A Szakmai gyakorlóhely részéről az Együttműködési megállapodás megkötéséhez szükséges adatokat az alábbi dokumentum tartalmazza.

SZAKMAI GYAKORLÓHELY ADATAI

A gyakorlati helyszín kiválasztásának, valamint a kért adatok beküldésének a határideje április 30., melyet kérünk eljuttatni a Testnevelés és Sporttudományi Intézet részére az ugyintezes.tsi@nye.hu e- mail címre.

A gyakorlóhely megnevezésével kapcsolatos visszajelzés abban az esetben is szükséges, ha az intézmény már korábban megkötötte az Együttműködési megállapodást!

Abban az esetben, ha a Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézete Együttműködési megállapodás keretében egy másik intézménnyel sportprogram szervezésében vesz részt, a sportprogram időtartamától, és az ellátandó feladattól függően a szervezésben és lebonyolításban részt vevő önkénteseknek a teljesített óra beszámításra kerül a szervezők hivatalos igazolása alapján. A részvételi lehetőségekről a tantárgy oktatója Neptun üzenetet küld, melyben a beszámított óra is feltüntetésre kerül.

A 75 órából 40 órát teljesíthet a Testnevelés és Sporttudományi Intézet által szeptember első hetében szervezett turisztikai táborban is, amelynek aktuális időpontja a Testnevelés és Sporttudományi Intézet honlapján tekinthető meg.
A turisztikai táborba minden év május 30-ig lehet jelentkezni a következő e-mail címen: ugyintezes.tsi@nye.hu.
A turisztikai tábor a szakmai gyakorlat során csak egyszer számítható be.

A Gyakorlati napló elkészítésének formai követelményei megegyeznek a Szakdolgozat elkészítésének követelményeivel. Min. terjedelem: 10.000 karakter. A dolgozat ábrákat, és képeket tartalmazhat, mely nem tartozik bele a karakterszámba.

A gyakorlati naplónak tartalmaznia kell a gyakorlóhellyel megkötött Együttműködési megállapodás "A szakmai gyakorlóhelyen szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók listája" című 1. sz. mellékletét kitöltve, a szakmai gyakorlóhely kapcsolattartójának aláírásával és hivatalos bélyegzőjével ellátva.

Az elkészített dolgozat leadási határideje nappali tagozaton szeptember 30., levelező tagozaton november 30.

A dolgozat leadása saját aláírással hitelesítve személyesen történik a Testnevelés és Sporttudományi Intézet 110 vagy 111-es szobájában.

A tantárgyleírásból adódóan a Szakmai gyakorlat 1. és 2. helyszíne nem egyezhet.  

 

2021. március 22.

 

Dr. Vajda Ildikó
intézetigazgató
Testnevelés és Sporttudományi Intézet