ŰRLAPOK

A KURZUS/VIZSGAKURZUS, LIMITSZÁMEMELÉS KÉRELMEZÉSÉNEK MÓDJA

I.         A kurzus/vizsgakurzus kérelmezésének eljárásrendje

A vizsgakurzus meghirdetésének kérvényezésére a TVSZ 8. §. 2. pontja alapján akkor jogosult a hallgató, ha már tanulta a tárgyat, de nem szerzett sikeres érdemjegyet.

Figyelem! Gyakorlati jeggyel záruló tantárgy esetén nincs lehetőség vizsgakurzus meghirdetésére!

  •   A vizsgakurzus meghirdetését a hallgató kezdeményezi a Kérelem Kurzus (vizsgakurzus) meghirdetésére nyomtatvány kitöltésével. A nyomtatvány a Testnevelés és Sporttudományi Intézet honlapján az Űrlapok menüpontban a Kurzus (vizsgakurzus)-meghirdetés mappából tölthető le. A hallgató letölti, pontosan kitölti a nyomtatványt és elektronikusan elküldi a tantárgyat oktatónak.
  • A tantárgyat oktató mérlegelve a hallgató kérését, továbbítja a kérelmet a Testnevelés és Sporttudományi Intézet igazgatási ügyintézője részére.
  • Az igazgatási ügyintéző a Neptunban meghirdeti a kurzust, a hallgató felveszi a tárgyat.

Figyelem! Kurzusok (vizsgakurzusok) meghirdetésére csak a regisztrációs héten van lehetőség.

 

II.      A limitszámemelés kérelmezésének eljárásrendje

  • A limitszámemelés kérelmezését szintén a hallgató kezdeményezi a Kérelem limitszám emelésére nyomtatvány kitöltésével. A nyomtatvány a Testnevelés és Sporttudományi Intézet honlapján az Űrlapok menüpontban a Limitszámemelés mappából tölthető le. A hallgató letölti, pontosan kitölti a nyomtatványt és elektronikusan elküldi az igazgatási ügyintéző részére. (ugyintezes.tsi@nye.hu)
  • A létszám megemelését követően a hallgató felveszi a tárgyat.

Figyelem! Limitszámemelésre is csak a regisztrációs héten van lehetőség.

Dr. Vajda Ildikó
intézetigazgató