Záróvizsga, zárószigorlati tételek

A Testnevelés és Sporttudományi Intézet központi e-mail címe:

ugyintezes.tsi@nye.hu

 

-  OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI szak, TESTNEVELŐ TANÁR szakmai zárószigorlati tételei

  • 10, 12 féléves osztatlan testnevelő tanár;
  • Tanító szakképzettség birtokában 4 féléves képzés;
  • Főiskolai, egyetemi szintű vagy mesterfokozatú végzettség és tanári szakképzettség birtokában 3 és 4 féléves képzés;
  • Alapfokozat és szakképzettség birtokában 6 féléves képzés.

(A Szakmai zárószigorlatra jelentkezés előfeltétele az Összefüggő tanítási gyakorlatot megelőző  mintatanterv szerinti összes tantárgy érvényes teljesítése a Testnevelés szakon.)

- EGY SZAKOS TESTNEVELŐ TANÁR szak zárószigorlati tételei

  • Megfelelő és Meghatározott alapképzési szakon szerzett oklevél birtokában egy szakos tanári szakképzettség megszerzése - 2 és 4 féléves képzés)

FŐISKOLAI SZINTŰ TANÁRI szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, mesteroklevél megszerzése egy szakon (2 féléves mesterképzés)

EDZŐ alapképzési szak záróvizsga témakörei és záróvizsga tételei

SPORTSZERVEZÉS alapképzési szak záróvizsga témakörei és záróvizsga tételei