Szakmai gyakorlat 1. - BED1223, BED1224, BED1223L, BED1224L

BED1223, BED1224, BED1223L, BED1224L Szakmai gyakorlat 1. (labdarúgás)

 

Kedves Hallgató!
 

A BED1223, BED1224, BED1223L, BED1224L Szakmai gyakorlat 1. (labdarúgás) tantárgy teljesítéséhez az alábbi követelményeknek kell megfelelnie a tárgyfelvételt megelőző félévben.

Szerezzen ismereteket a saját maga által kiválasztott labdarúgó egyesületről. Ismerje meg a szervezeti struktúrát, valamint a klub felépítését.

A 20 óra teljesítése végén készítsen írásos beszámolót, „Gyakorlati naplót” az elvégzett tevékenységről. Mutassa be a gyakorlóhely alapításának folyamatát, körülményeit, szervezeti felépítését, működését, okiratait, szabályzatait és a legfontosabb képzési céljait.

A gyakorlatot olyan utánpótlás egyesületeknél lehet teljesíteni, akik legalább „C”-s  (körzetközpont) besorolást kaptak a Magyar Labdarúgó Szövetségtől.

A hallgatónak szükséges egy belegyező nyilatkozatot kérni a kiválasztott egyesület vezetőjétől. A nyilatkozat az alábbi linken letölthető.

NYILATKOZAT

 

A gyakorló helyszín és a Nyíregyházi Egyetem között írásos együttműködési megállapodás megkötése szükséges.

A gyakorlatot a Nyíregyházi Egyetemmel történt Együttműködési megállapodásoknak megfelelően az alábbi link alatt megtalálható helyszíneken teljesítheti.

SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNEI

 

Amennyiben szakmai gyakorlatát a felsoroltaktól eltérő helyen kívánja tölteni, a Nyíregyházi Egyetem és a választott szervezet között Együttműködési megállapodás aláírására van szükség.

A Szakmai gyakorlóhely részéről az Együttműködési megállapodás megkötéséhez szükséges adatokat az alábbi dokumentum tartalmazza.

SZAKMAI GYAKORLÓHELY ADATAI

 

A gyakorlati helyszín kiválasztásának, valamint a kért adatok beküldésének a határideje május 30., melyet kérünk eljuttatni Labbancz Mónika igazgatási ügyintéző részére a ugyintezes.tsi@nye.hu e- mail címre.

A gyakorlóhely megnevezésével kapcsolatos visszajelzés abban az esetben is szükséges, ha az intézmény már korábban megkötötte az Együttműködési megállapodást!

A Gyakorlati napló elkészítésének formai követelményei megegyeznek a Szakdolgozat elkészítésének követelményeivel. Min. terjedelem: 10.000 karakter. A dolgozat ábrákat, és képeket tartalmazhat, mely nem tartozik bele a karakterszámba.

A gyakorlati naplónak tartalmaznia kell a gyakorlóhellyel megkötött Együttműködési megállapodás "A szakmai gyakorlóhelyen szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók listája" című 1. sz. mellékletét kitöltve, a szakmai gyakorlóhely kapcsolattartójának aláírásával és hivatalos bélyegzőjével ellátva.

Az elkészített dolgozat leadási határideje nappali tagozatos hallgatóknak a szorgalmi időszak utolsó napja, levelező tagozatos hallgatóknak június 15.

A dolgozat leadása személyesen történik a Testnevelés és Sporttudományi Intézet 110-es irodájában.