Szakmai gyakorlat 3. - BED1241, BED1241L, BED1245, BED1245L

Félévi követelményrendszer

 

Gyakorlat ideje: 90 óra

 

A hallgató a szakmai gyakorlat első féléve során kiválasztott gyakorlóhelyén folytatja a szakmai gyakorlatát. A III. félév során a gyakorlóhely szakmai vezetője által meghatározott feladatokat kell elvégezni.

 

A hallgató írásos beszámolót készít a gyakorlatról, amelyben bemutatja az aktuális félév során elvégzett feladatait. A beszámolónak tartalmaznia kell a gyakorlóhely vezetőjének írásos értékelését az adott félévről. A dokumentum leadásának határideje nappali tagozatos hallgatóknak a szorgalmi időszak utolsó napja, levelező tagozatos hallgatóknak június 15. A beszámolót nyomtatott formában kell leadni Labbancz Mónikának, a Testnevelés és Sporttudományi Intézetben (110-es szoba).

 

A beszámoló formai követelményei:

  • terjedelme 3-5 A4-es oldal (sorkizárt) + 1 fedlap (név, Neptun kód, cím, dátum)
  • betűméret: 12
  • betűtípus: Times New Roman
  • Sorköz: 1,5
  • Margó: normál (2,5 cm)