Intézetünk

 

Képtalálat a következőre: „nyíregyházi egyetem logo”

 

A Nyíregyházi Egyetem egyik legnagyobb létszámmal működő egysége. Az intézet sokrétű feladatot lát el. Munkánk legjelentősebb területe a testnevelés szakos hallgatók képzése nappali és levelező tagozaton, valamint a Bolognai- rendszerű képzésben induló szakjaink:

  • Osztatlan tanárképzési szak.
  • Sport- és rekreációszervezés alapképzési szak, sportszervezés szakirány.
  • Edző alapképzési szak, labdarúgás és úszás szakirány.
  • Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak.
     1997. szeptemberétől a Pécsi Tudományegyetem kihelyezett konzultációs központjaként egységünk részt vesz a testnevelő tanárok egyetemi szintű képzésében is (kiegészítő szak). Ugyancsak jelentős feladatokat lát el a tanító szakos hallgatók általános, valamint a testnevelés műveltségterületes diákjainak szakmai felkészítésében is. Általános feladatokat (általános testnevelési foglalkozások irányítása nem testnevelés szakos hallgatók számára), valamint továbbképzéseket, előadásokat is nagy számban látnak el oktatóink.
     A nevelő-oktató tevékenységünk mellett nagy gondot fordítanak oktatóink a munkájukhoz szorosan kapcsolódó területek tudományos szintű vizsgálataira, kutatásaira: neveléstudomány, egészségügy, multimédiás távoktatás, élettan, antropometria, oktatásmódszertan. Tevékeny szerepet vállalunk a középfokú edzőképzés (sportedző) megszervezésében és lebonyolításában. Míg a Megyei Sportigazgatóság által szervezett tanfolyamokon előadóként szerepelnek oktatóink, addig az intézet által meghirdetett OKJ-s rendszerű képzésben az elméleti és gyakorlati képzést is tanáraink végzik.
     Szakmai táboraink (sí-vizi- és turisztikai) nyitottak, s meglévő feltételeinknek köszönhetően a jelentős létszámigényeket is ki tudjuk elégíteni.
     Szakmai céljaink elérését nagyszerű sportlétesítmények megléte segíti, mint a 30 x 40 m-es sportcsarnokunk is, amelynek egyik felében a labdajátékok, másik felében a torna- és gimnasztikaórák kapnak helyet. Az atlétikaórákat fedett, rekortán borítású 76 x 24 m-es atlétikacsarnokunkban, valamint 400 m-es 3 sávos műanyag borítású szabadtéri atlétikai pályánkon bonyolítjuk le. Uszodánk 25 m-es, 5 pályás, feszített víztükrű. Szabadtéren 2 db bitumenes kézilabdapálya, 6 palánkos streetball pálya és 3 db salakos teniszpálya áll hallgatóink rendelkezésére. Az oktatást segíti még 1 db 10 x 22 m-es tornaterem. Az aerobik oktatásához egy 25 x 5 m-es tükrös terem áll rendelkezésünkre. 2000. szeptemberétől lovardával, lóversenypályával is bővült intézményünk.
     Képzésünkhöz szervesen kapcsolódik az egyetemi sportegyesület munkája. Kiegészíti, teljessé teszi oktatómunkánkat az itt folyó tevékenység. Egyesületünk 1962-ben alakult, nehéz lenne felsorolni sikereinket az azóta eltelt időben. Jelenleg a következő szakosztályokat működtetjük: atlétika, kézilabda (női-férfi), kosárlabda (női-férfi), röplabda (férfi), sakk, természetjáró- és szabadidősport, úszó szakosztályok. A szakosztályban zajló sportszakmai tevékenységünk sikerét számtalan, egyetemünk hallgatói által megszerzett egyetemi bajnoki cím is igazolja, melyeket egyéni és csapatsportágakban értünk el.