HVG Diploma 2021 - Interjú Dr. Vajda Ildikó intézetigazgatóval

A HVG Diploma 2021-es számában többek között Dr. Vajda Ildikóval, a Testnevelés és Sporttudományi Intézet intézetigazgatójával készített interjú is olvasható. Az interjú részlete az alábbiakban, illetve a mellékelt fotókon is olvasható. Szöveg és fotó forrása: HVG Diploma 2021 magazin.
https://www.nyf.hu/hvg_diploma_2021_vi

 

A HVG Diploma 2021-es számában többek között Vajda Ildikóval, a Testnevelés és Sporttudományi Intézet intézetigazgatójával készített interjú is olvasható. Az interjú részlete az alábbiakban, illetve a mellékelt fotókon is olvasható. Szöveg és fotó forrása: HVG Diploma 2021 magazin.

 

HVG: Egyre inkább úgy tűnik, járványhelyzetben pedig különösen, hogy felértékelődik a sport és egészségmegőrzés, látszólag most mindenki valamilyen edzést szervez, tart. Ez a népszerűség látszik a jelentkezők számán is?  

V.I.: Valóban a sport és rekreáció az egyik legnépszerűbb képzés a sporttudományi képzés területén. Mindemellett intézményünkben az edző alapképzési szak specializációit is egyre többen választják a jelentkezők, azonban a testnevelő tanár szakra az idén a felvételizők száma kissé visszaesett, a megváltozott felvételi követelmény miatt. Bízom abban, hogy ez a csökkenés, csak átmeneti jellegű volt, és a következő évtől ismét több lesz a felvett hallgatóink létszáma. Egyetemünkön szeptembertől már nem csak általános iskolai kimenetű, hanem középiskolai testnevelő tanár szakra is jelentkezhettek a felvételizők, és közeli terveink között szerepel a rekreáció és életmód szak akkreditálása, valamint az edző alapképzési szak angol nyelven történő indítása is.    

HVG: A legnagyobb konkurensük a Testnevelési Egyetem, amely elszívja a profi és válogatott sportolók nagy részét. Kinek való még a sporttudomány?  

V.I. : Konkurenciáról nem beszélhetek. Természetesen mi is megteszünk mindent annak érdekében, hogy a Nyíregyházi Egyetem sportszakember képző szakjait válasszák a szűkebb és a tágabb régió sportolói, az egyetemünkön továbbtanulva itt maradjanak a nyíregyházi egyesületekben, akadémiákon az igazolt sportolók. Büszkék vagyunk arra, hogy az ország minden részéről keresik képzéseinket a továbbtanulni vágyók.

Egyre inkább előtérbe kerül az egészségtudatosság, az egészséges életmód, mindenki szeretne egészséges maradni és egy élhető, minőségi életre törekszik. Azt gondolom, hogy a testnevelés műveltségterületű és sporttudományi képzések színes kínálata mindazoknak ajánlható,  akik szeretnék a társadalom különböző korosztályainak egészségi állapotát, fittségét fejleszteni, formálni, képesek az egészségtudatos életmódot hitelesen közvetíteni, akik elhivatottságot éreznek sportszervezetek irányítására, a sport gazdasági folyamatainak koordinálására. A sporttudományi képzéseken a hallgatók olyan megalapozott elméleti és gyakorlati tudást szereznek, amivel utánpótlás, illetve felnőtt sportolók edzéseit is képesek megtervezni és szervezni.  Képesek lesznek felismerni a tehetségeket, a sportági alkalmasságot, és arra is, hogy sportolóikat felkészítsék az élsportra.  

Természetesen a rendszeres sportolás iránti igény kialakítását nem lehet elég korán elkezdeni. Ahhoz, hogy a megfelelő sportágra kiválasztás sikeres legyen, sokrétű mozgásfejlesztésre van szükség már kisgyermek kortól, melynek egyik legkézenfekvőbb lehetősége a mindennapos testnevelés.

HVG: Konkurenciát jelentenek önöknek az OKJ-s tanfolyamok, amelyek ugyanezen tudás meghirdetését ígérik, csak sokkal rövidebb idő alatt?  

V.I.: Az, aki valóban jó szakmai felkészültséget, modern szakmai tudást szeretne megszerezni, az egyetemi tanulmányokat részesíti előnyben. Az OKJ-s tanfolyami képzések egyetlen előnye a rövid képzési idő. Azonban az egyetemeken az értelmiséggé válás folyamata zajlik, és egy diplomás szakember mindenképpen keresettebb a munkaerő piac bármely területén. A Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetében több évtizedes szakmai tapasztalattal, országosan, és nemzetközileg is elismert kiváló sporttudományi szakemberek oktatnak, valamint hallgatóink megalapozott pedagógiai, pszichológiai, és módszertani ismereteket sajátítanak el. Aki igazán jó szakemberré szeretne válni, és fontos, hogy magabiztos és modern tudással rendelkezzen, a felsőoktatási tanulmányokat fogja választani. Aki nálunk végez, a sport legkülönbözőbb színterein alkalmazható modern tudással, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, kiváló emberi és szakmai teljesítményre lesz képes.  

Ezek megszerzéséhez idő kell, nem elég rá néhány féléves képzés.   

HVG: És mit tapasztalnak, ez az igényesség megjelenik a munkáltató részről is? Könnyebb diplomával elhelyezkedni edzőként vagy sportszervezőként? 

V.I.: Ma már egyre inkább fontos a sportszervezeteknek, hogy alapos szaktudással, jó pedagógiai, pszichológiai felkészültséggel rendelkező szakembereket foglalkoztassanak.  

HVG: A fiatalokat leginkább érdeklő kérdés mégis az: lehet-e ezzel állást találni és ebből meg is ehet élni?  

V.I.: Az elhelyezkedéssel nincs gondjuk a végzőseinknek. A Kormány sportpolitikája, a mindennapos testnevelés bevezetése, a sportfejlesztési támogatások, mind azt támasztják alá, hogy még több sportszakemberre van szükség. Különösen testnevelő tanárokra. Jelenleg kb. 4000 pedagógus hiányzik a rendszerből, melynek egy jelentős része testnevelő tanár. A mindennapos testnevelés bevezetése és a nyugdíjba vonulók jelentős létszáma nagy pedagógus hiányt idéz elő a testnevelés oktatásában is.

HVG: Azt mondta, hogy csak tanárnak nincs elég jelentkező. Honnan lesz így tanár a mindennapos testneveléshez?

V.I.: Ez egy nagyon összetett társadalmi probléma. Bízom abban, hogy emelkedni fog a pedagógus pálya presztizse, és így a testnevelő tanári szakra jelentkezők száma is. Jelenleg vannak egyetemünkön olyan rövidciklusú képzések, amelyekre jelentkezve testnevelő tanári diploma szerezhető. De azt gondolom, hogy hosszú távon a legvonzóbb megoldás az lenne, ha a pedagógusok leterheltsége csökkenne, és egy élhető pedagógus életpálya modell kerülne bevezetésre, vonzó bérezéssel.  

Egyetemünk beiskolázási programjaiban hangsúlyozzuk azokat az előnyöket, amelyek miatt érdemes a tanári szakokat választani. Ilyen például a Klebelsberg Ösztöndíj, amely akár több millió forintot is jelenthet a hallgatóknak tanulmányi idejük alatt. Elsősorban olyan középiskolásokat szólítunk meg, akik sportolók. Több nyíregyházi, megyei és országos sportszervezettel vannak együttműködési megállapodásaink, melynek keretében hallgatóink az említett sportszervezeteknél szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, miközben sportolói karrierjüket is támogatjuk a felsőfokú tanulmányaik mellett, pl. egyéni tanrendet biztosítunk nekik, valamint sportösztöndíjra pályázhatnak.  

HVG: És mi szól a kisebb sporttudományi karok mellett, a Testnevelési Egyetemmel szemben?  

V.I.: A Nyíregyházi Egyetemen, és jogelődjein ötvenéves múlttal, és hagyományokkal rendelkező testnevelő tanárképzés van. Mindig ügyeltünk a magas szakmai színvonalra, arra, hogy kiváló testnevelő tanárok, jól felkészült sportszakemberek kerüljenek ki az Egyetem falai közül. Szabolcs – Szatmár- Bereg megye, valamint a szomszéd megyék általános és középiskoláiban nagyrészt a nálunk végzett testnevelő tanárok formálják a felnövekvő generációk mozgáskultúráját, egészségtudatos szemléletét. Büszkék vagyunk arra, hogy ezek a kollégák ma már hozzánk küldik vissza tanulni a tanítványaikat, mondván : „ a Nyíregyházi Egyetemen biztos, hogy megtanulnak tanítani a hallgatóink”. A mi számunkra ez a legnagyobb elismerés, ami a munkánkat és a szakmai igényességünket dicséri. Nagyon jó adottságai vannak az egyetemnek, országos híre van annak, hogy nálunk minden sportlétesítmény egy helyen, az egyetemi campuson belül van. A sportlétesítményeink ugyan nincsenek már a legjobb állapotban, de kormányzati ígéretet kaptunk arra, hogy hamarosan sor kerül majd infrastruktúrafejlesztésre. A családias hangulat szintén lehet pozitívum a hallgatók számára. Engedjen meg egy személyes példát. A gyermekeim olyan szakokat választottak, amelyek a Nyíregyházi Egyetemen nem voltak. A lányom orvosnak, a fiam jogásznak tanult egy nagy egyetemen. Sokszor volt téma otthon, hogy mennyire más egy oktató és hallgató kapcsolata nálunk. Egy kisebb egyetemen sokkal személyesebb, könnyebben nyílnak meg a hallgatók az oktatók előtt, bátrabban beszélnek a nehézségeikről, a problémáikról, és így könnyebben is tudunk segíteni nekik. Egy-egy sporttábor, vagy sportnap kiváló lehetőséget ad arra, hogy kölcsönösen, kötetlenebb formában egy másik oldaláról ismerjék meg a hallgatók tanáraikat, és mi is őket. Természetesen a sportnak egyébként is óriási a közösség formáló összetartó ereje, ami irigylésre méltó még egyetemen belül is.

HVG: Hogyan látja a sporttudományok jövőjét?  

V.I.: Utánpótlás sport, élsport ma már nincs sporttudomány nélkül. Ahhoz, hogy Magyarországnak kiváló sportolói legyenek, kiváló, komoly felkészültségű szakemberekre is szükség van, akik ismerik a legújabb sporttudományi kutatások eredményeit, beépítik és alkalmazzák a gyakorlati munkájuk során.  A Sporttudományi kutatások nélkülözhetetlenek egy egészségesebb generáció felneveléséhez, egy egészségtudatosabb nemzet kialakításához.

Mindannyian tudjuk, hogy a társadalom egészségi állapota, a nemzet vagyona.

(...)

 

    

(Szöveg és fotó forrása: HVG Diploma 2021 magazin)