NAGY SIKER AZ OTDK-N

Az OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában hat díjazottja lett a Nyíregyházi Egyetemnek

2021. április 7-9., Szeged
 

Az OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában 9 hallgatóval: Bakk Dániel, Ignéczi Ivett, Kokinda Nikoletta, Kozma Bettina, Majoros Regina, Molnár Anita, Németh Cintia, Nyisztor Petra, Pethő Barna és 1 középiskolás tanulóval: Jakab Luca képviseltük az intézményünket, akik 6 díjat hoztak el a versenyről.

Díjazottak:

Majoros Regina testnevelés-történelem és állampolgári ismeretek osztatlan tanár szakos hallgató –  2. hely
Pályamunka címe: Időskorúak és szépkorúak mozgáskultúrája, az egészséges idősödés
Felkészítő: Dr. Vajda Ildikó, főiskolai tanár, intézetigazgató

Kozma Bettina testnevelés-történelem és állampolgári ismeretek osztatlan tanár szakos hallgató – 3. hely
Pályamunka címe: Szocializációs színterek harca a különböző képzési szinteken tanuló pedagógushallgatók egészségmagatartásában
Felkészítő: Moravecz Marianna tanársegéd

Különdíjasok:

Bakk Dániel matematikatanár-testnevelés osztatlan tanár szakos hallgató
Pályamunka címe: Pedagógusképzésben résztvevők véleménye a tanári pálya percepciójáról
Felkészítő: Oláh Dávid tanársegéd, Urbinné Dr. Borbély Szilvia főiskolai docens

Kokinda Nikoletta végzett sportszervező alapszakos hallgató
Pályamunka címe: A fiatalok sportolási lehetőségei a hátrányos helyzetű településeken
Felkészítő: Barabásné Dr. Kárpáti Dóra főiskolai docens

Pethő Barna biológiatanár (egészségtan); testnevelés osztatlan tanár szakos hallgató
Pályamunka címe: Pedagógusjelöltek személyiségtulajdonságainak és pályamotivációjának vizsgálata a Nyíregyházi Egyetemen
Felkészítő: Oláh Dávid tanársegéd, Urbinné Dr. Borbély Szilvia főiskolai docens

Jakab Luca középiskolai hallgató
Pályamunka címe: Hidegterápiás regenerálódás élsportolók körében
Felkészítő: Jakabné Keul Andrea mesteroktató; Siklódi-Baglyos Beatrix; Dr. Vajda Ildikó, főiskolai tanár, intézetigazgató

 

További résztvevők:

Ignéczi Ivett végzett testnevelés-természetismeret-környezettan osztatlan tanár szakos hallgató
Pályamunka címe: Nyíregyházi középiskolások testnevelés és sport iránti elköteleződését befolyásoló tényezők vizsgálata a mindennapos testnevelés tükrében
Felkészítő: Moravecz Marianna tanársegéd

Molnár Anita végzett testnevelés-történelem és állampolgári ismeretek osztatlan tanár szakos hallgató
Pályamunka címe: Sportszakos hallgatók magyar vonatkozású olimpiaitörténeti ismereteinek vizsgálata
Felkészítő: Oláh Dávid tanársegéd, Urbinné dr. Borbély Szilvia főiskolai docens

Németh Cintia végzett sportszervező alapszakos hallgató
Pályamunka címe: Az Appel Lovaskert tehetséggondozó tevékenysége
Felkészítő: Barabásné Dr. Kárpáti Dóra főiskolai docens

Nyisztor Petra testnevelés-történelem és állampolgári ismeretek osztatlan tanár szakos hallgató
Pályamunka címe: Elvárások és szükségletek az atléták kettős karrierjében
Felkészítő: Oláh Dávid tanársegéd, Urbinné dr. Borbély Szilvia főiskolai docens
 

Szívből gratulálunk a Hallgatóknak és a Témavezetőiknek! Tudományos munkájuk folytatásához további sok sikert, és jó egészséget kívánunk!