Ismét nyíregyházi tag a Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) elnökségében

Vajda Ildikó

Az MSTT 2021. december 17-én megtartott tisztújító közgyűlésén az Előkészítő Bizottság elnöke által előterjesztett lista alapján ismét az elnökség tagjának választották Dr. Vajda Ildikó főiskolai tanárt, a Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetének igazgatóját. 

 

Dr. Vajda Ildikó 12 éve aktív tagja a szakmai grémiumnak, ahol részt vesz a testület éves munkatervének előkészítésében, megvitatásában, és elfogadásában, állásfoglalások készítésében, egy-egy tudományterület képviseletében és támogatásában, tudományos kongresszusok, konferenciák és workshopok előkészítésében, és lebonyolításában, valamint az MSTT szakfolyóiratának, a Magyar Sporttudományi Szemle Tanácsadó Testületének a munkájában. 

Az 1996-ban alakult Magyar Sporttudományi Társaság legfőbb célja az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlási feltételei megteremtésének elősegítése, a sportszakember-képzés és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenység támogatása, a testkulturális felsőoktatási feltételek biztosításának elősegítése, a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzés támogatása, meghatározott állami feladat teljesítésének érdekében a testnevelés és sporttudomány fejlesztésének és népszerűsítésének ösztönzése, menedzselése és segítése.

A Társaság ügyvezető és képviseleti szerve a tizenegy tagú elnökség, amelyet a tagokból álló közgyűlés titkos szavazással választ meg négy éves időtartamra.